Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Reklamacje i zwroty

Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Konsumenta:

 1. JBG-2 zobowiązane jest dostarczyć Towar wolny od wad. JBG-2 obowiązuje odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 5561-5563 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje można składać:
  • na piśmie na adres JBG-2 wskazany w Sklepie internetowym;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail JBG-2 wskazany w Sklepie internetowym.
 3. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile JBG-2 uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Konsument zobowiązany będzie dostarczyć wadliwy Towar na adres JBG-2. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru dostarczenie Towaru byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument zobowiązany będzie udostępnić Towar w miejscu, w którym się on znajduje. JBG-2 ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. JBG-2 odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej dostarczenia.
 5. W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana Towaru na nowy, naprawa Towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy – o ile wada jest istotna); (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację; oraz (4) wskazanie iż reklamacja oparta jest na podstawie przepisów rękojmi zamiast gwarancji producenta – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez JBG-2.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność JBG-2 z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona w pełnym dopuszczalnym prawnie zakresie.

 1. Gwarancja przy sprzedaży Towarów
  1. JBG-2 może w ramach konkretnej oferty określić swoją odpowiedzialność na podstawie udzielonej gwarancji. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Klienta z tytułu gwarancji określony został w OWG dostępnych w ramach Sklepu internetowego.
  2. Reklamacje złożone przez Konsumenta, bez podania podstawy reklamacji (rękojmia lub gwarancja), będą rozpatrywane w oparciu o gwarancję JBG-2.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną i działania Sklepu internetowego
 1. JBG-2 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić JBG-2 o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: info@jbgpv.pl
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego zasadnym jest wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. JBG-2 zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 2. JBG-2 dopuszcza możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 3. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 5. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym UOKIK-u: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl